THIS IS A STATIC MIRROR OF USERSCRIPTS.ORG - LOGINS DO NOT WORK

O-reistijd

By JGeo Last update Aug 8, 2012 — Installed 529 times.

Script Summary: Calculates trip distance and time to a given placename listed on a site. Particularly intended for the Dutch and Belgian Orienteering Calanders on the VVO and NOLB websites. Configurable start-location and distance threshold.Version: 1.2

Copyright: Jan-Gerard van der Toorn <[email protected]>

[Script homepage](http://jgeo.nl/o/?p=638)

Ik ken niet alle plaatsen in Nederland en Belgie uit mijn hoofd. Daarom wilde ik eenvoudig de afstanden, en vooral de reistijden, naar plaatsen toevoegen aan de kalenders van NOLB en VVO met komende Orientatielopen.
Het script maakt gebruik van Google maps API. En Greasemonkey en JQuery.
Het vertrekpunt is in te stellen, als coordinaat of als adres. En de reistijd-limiet is ook te kiezen (in minuten); plaatsen die binnen deze tijd vallen worden groen gekleurd.