THIS IS A STATIC MIRROR OF USERSCRIPTS.ORG - LOGINS DO NOT WORK

zive.cz - přidání linků na youtube pod videi, úprava linků na obrázky

By Kevin Black Last update Mar 20, 2014 — Installed 49 times.

Script Summary: Přidá odkaz na youtube pro přehrání videa. Taky po kliknutí na náhled obrázeku v článku se zobrazí v novém okně.Version: 70