THIS IS A STATIC MIRROR OF USERSCRIPTS.ORG - LOGINS DO NOT WORK

Anti-anti-ad-block for Firefox og nye Aftenposten.no

By Jostein Kjønigsen Last update Oct 25, 2011 — Installed 646 times.

Script Summary: Fjerner svarte bokser som kommer over artikler på nye aftenposten.no om du kjører ad-block.Fjerner svarte bokser som kommer over artikler på nye aftenposten.no om du kjører ad-block.

Fjerner også de irriterende popup widgets-sakene, headeren som legger seg på toppen av skjermen, moodbaren, og forside-saken med irriterende zoom.

Generelt prøver å gjøre nye Aftenposten.no lesbar igjen.